W dobrze ocieplonym domu blisko połowa dostarczanego ciepła służy właśnie do tego celu.

Zatrzymajmy się w tym miejscu przy usuwanym powietrzu.
Stąd odzysk ciepła z wentylacji i oszczędności na ogrzewaniu.
Ważną cechą rekuperatora jest odzysk ciepła z powietrza zużytego i przekazywanie go do powietrza nawiewanego.
W celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych budynków mieszkalnych od dłuższego czasu obserwowanym trendem jest takie projektowanie, aby zapewnić jak najlepsze właściwości energetyczne.
Świeże powietrze dostarczane jest z zewnątrz i przy równoczesnym wyciąganiu powietrza zanieczyszczonego i zużytego, z wysoką zawartością dwutlenku węgla.
Jego działanie polega na przeprowadzaniu powietrza świeżego z zewnątrz oraz zużytego z wnętrza budynku przez wymiennik ciepła, wewnątrz którego zachodzi proces przekazywania energii z jednego strumienia powietrza do drugiego.
Umożliwia to system wentylacji mechanicznej, który zapewnia nie tylko wymianę powietrza, ale także jego ogrzanie za pomocą raz już „wyprodukowanej” energii cieplnej.
Wynika to z konieczności doprowadzenia do prawie wszystkich pomieszczeń przewodów, którymi jest transportowane powietrze nawiewane i wywiewane.
Świeże powietrze pobrane przez czerpnię z zewnątrz budynku, zostaje przekazane kanałem wentylacyjnym do centrali wentylacyjnej wyposażonej w wymiennik ciepła, gdzie następuję wymiana ciepła z powietrzem wywiewanym.
Sposób i trasa prowadzenia instalacji zależy od jej rodzaju: od tradycyjnych kanałów stalowych o dużych średnicach do nowoczesnych przewodów polietylenowych, które można rozprowadzić np.
Sercem rekuperatora jest wymiennik ciepła.
Dzięki temu możliwe jest ograniczenie strat ciepła spowodowane instalacją wentylacyjną.
Najbardziej zagęszczona siatka kanałów najczęściej położona jest na poddaszu nieużytkowym, i stąd schodzi na niższe kondygnacje domu.
Chętnie pomożemy dokonać wyboru zgodnego z Twoimi oczekiwaniami i potrzebami.
Zimą zostaje w nim podgrzane, latem – ochłodzone.
Wentylacja mechaniczna działa skuteczniej i stabilniej niż wentylacja grawitacyjna, wymaga jednak większych nakładów finansowych.
Można spotkać także wymienniki entalpiczne, w których z usuwanego powietrza odzyskuje się nie tylko ciepło, ale też wilgoć.
Rekuperacja energii jest podstawową funkcją i elementem w domu energooszczędnym.
Ważne, by nie sąsiadowało ono z ‘cichymi’ pomieszczeniami typu sypialnia czy pokoje dzieci: wentylatory rekuperatora emitują bowiem dźwięk.
W efekcie rekuperator przeciwprądowy ma o wiele większą skuteczność odzysku ciepła niż krzyżowy.
Czyli mamy proces odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego na zewnątrz.
Dobór rekuperatora o właściwej mocy jest kluczem do skutecznej i energooszczędnej wentylacji.
Reasumując: im wyższy spręż tym silniejsze jest urządzenie.
Gdy wymiennik zostanie pokryty substancją higroskopijną, to w okresie zimowym będzie ona odbierała wilgoć z powietrza usuwanego i przekazywała ją powietrzu świeżemu.
Pozwala ona jednocześnie ograniczyć straty ciepła i zapewnia prawidłowy obieg powietrza niezależnie od pory roku i obecnych warunków atmosferycznych.

Dzięki rekuperatorowi następuje odzysk ciepła z wentylacji.
Co może je charakteryzować? Temperatura, czyli pewna energia termiczna.
Nawiewane powietrze jest przefiltrowane - pozbawione insektów, kurzu i większych zanieczyszczeń.
Dzięki temu wymiana powietrza znacznie minimalizuje ucieczkę ciepła z budynku.
wentylatorami.
Świeże powietrze dostarczane jest z zewnątrz i przy równoczesnym wyciąganiu powietrza zanieczyszczonego i zużytego, z wysoką zawartością dwutlenku węgla.
Jego działanie polega na przeprowadzaniu powietrza świeżego z zewnątrz oraz zużytego z wnętrza budynku przez wymiennik ciepła, wewnątrz którego zachodzi proces przekazywania energii z jednego strumienia powietrza do drugiego.
Rekuperacja dosłownie oznacza odzyskiwanie energii.

Przewody te mają znaczną średnicę (co najmniej kilkanaście centymetrów wraz z izolacją, którą zaleca się stosować), więc trudno je ukryć w istniejących zakamarkach.
Po przejściu przez centralę świeże powietrze jest transportowane przez sieć przewodów i elementów nawiewnych do pomieszczeń.
Montaż rekuperacji polega na zainstalowaniu rekuperatora oraz na rozprowadzeniu kanałów wentylacyjnych w niewidocznych miejscach w domu.
Sercem rekuperatora jest wymiennik ciepła.
Dzięki temu możliwe jest ograniczenie strat ciepła spowodowane instalacją wentylacyjną.
nie ma w nich ani nawiewu, ani wywiewu, a powietrze przepływa przez nie swobodnie dzięki podcięciom w drzwiach.
Chętnie pomożemy dokonać wyboru zgodnego z Twoimi oczekiwaniami i potrzebami.

Do pomieszczeń powietrze świeże wpływa za pośrednictwem nawiewników.
Jednak jest możliwy jej montaż również w istniejącym już domu.
Najwyższą osiągają centrale wentylacyjne z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła.
Systemy wentylacji wyposażone w centrale z odzyskiem ciepła pozwalają na wyeliminowanie tych strat.
Rekuperator można zamontować na poddaszu nieużytkowym, w garażu, kotłowni lub innym pomieszczeniu gospodarczym.
Otóż zużyte powietrze z budynku jest zaciągane przez wentylator wywiewny i dostarczane na jedną stronę wymiennika ciepła.
Zimą proces przebiega następująco: chłodne powietrze zaciągnięte z zewnątrz jest ogrzewane ciepłem zużytego powietrza wyciąganego z pomieszczeń.
Ważne jest, by nie sąsiadowało ono z 'cichymi' pomieszczeniami typu sypialnia czy pokoje dzieci, ponieważ wentylatory rekuperatora emitują dźwięk.
W konsekwencji może się okazać iż pierwotnie „wydajne” urządzenie nie jest w stanie „przepchnąć” powietrza w kanałach wentylacyjnych do wszystkich pomieszczeń i nie zapewni nam prawidłowej wentylacji.
Gdy wymiennik zostanie pokryty substancją higroskopijną, to w okresie zimowym będzie ona odbierała wilgoć z powietrza usuwanego i przekazywała ją powietrzu świeżemu.
W rekuperatorze spotykają się dwa strumienie powietrza o różnej temperaturze.

Build your free website with Moonfruit